Disclaimer

Een ieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de website www.kinderrechteninbeweging.nl van het Kinderrechtencollectief, gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud website

Het Kinderrechtencollectief streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan het Kinderrechtencollectief niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. Het Kinderrechtencollectief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, noch kan aan de inhoud enig recht worden ontleend.

Links en verwijzingen naar andere websites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Het Kinderrechtencollectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Kinderbescherming

Ieder kind heeft het recht om door middel van woorden en afbeeldingen zorgvuldig te worden afgebeeld. Voor de productie van communicatiematerialen (incl foto en video) wordt gebruik gemaakt van richtlijnen uit het Kinderbeschermingsbeleid van Defence for Children. De kinderen op de foto’s zijn niet de kinderen waarover in de tekst wordt geschreven.

Auteursrecht

Het Kinderrechtencollectief spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren.

Vormgeving website: Studio Sazza 

X

Download hier Kinderrechten in Beweging