Over ons

In het Kinderrechtencollectief bundelen organisaties hun krachten om op te komen voor de belangen van kinderen en toe te zien op de borging van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. Het Kinderrechtencollectief bestaat uit de kernleden Augeo Foundation, Defence for Children, Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children en Terre des Hommes, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het Kinderrechtencollectief heeft naast kernleden vele andere partners.

Rapportage aan het VN-Kinderrechtencomité

Het VN-kinderrechtencomité kijkt of Nederland zich aan het Kinderrechtenverdrag houdt. Eens in de vijf jaar rapporteert de Nederlandse regering aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties. In die rapportage wordt verantwoord hoe het gaat met de rechten van kinderen in Nederland. Onafhankelijk van de Nederlandse regering stuurt het Kinderrechtencollectief ook een rapportage aan het Kinderrechtencomité. Daarin geven wij onze visie op de naleving van kinderrechten in Nederland. De Nederlandse Jeugdraad (NJR) zorgt er bovendien voor dat er een speciale jongerenrapportage naar het Kinderrechtencomité wordt gestuurd. Op deze manier krijgt het Kinderrechtencomité vanuit verschillende bronnen informatie. Dit helpt hen bij het beoordelen van de kinderrechtensituatie in Nederland.

Lobby en advies

Het Kinderrechtencollectief adviseert de regering over hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd. En natuurlijk over waar nog verbeteringen nodig zijn. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is de regering er namelijk verantwoordelijk voor dat de rechten van kinderen in de wet en in het beleid verankerd zijn. Ook moet de overheid alles doen wat in haar macht ligt om de rechten van kinderen te waarborgen en te beschermen in de praktijk van alledag.

Maak kennis met de mensen achter het Kinderrechtencollectief

Marc Dullaert, voormalig Kinderombudsman, is sinds april 2023 voorzitter van het Kinderrechtencollectief en doet dit samen met de 16-jarige vicevoorzitter Lars Westra. Brigitte Boswinkel is de coördinator. Wil je meer over deze mensen weten? Lees dan deze interviews:

X

Download hier Kinderrechten in Beweging